Om impotens.org

Impotens.org är en informations- och upplyssningssida för män gällande impotens och hur man kan beställa potensmedel på ett lagligt och säkert sätt utan att riskera sin hälsa. Här får du bland annat veta vad impotens är och vilka faktorer som kan orsaka impotens. Vi berättar också om olika impotensbehandlingar såsom potenspiller och naturläkemedel.

Här får du också all information du kan tänkas behöva om prematur ejakulation (tidig utlösning), vilket är ett annat vanligt sexuellt problem. Vi förklarar också vad generika är för någonting och hur generiska läkemedel förhåller sig till originalläkemedel. Avslutningsvis går vi igenom följande potensmedel: Viagra, Cialis och Levitra samt hur du kan köpa dessa. Vi informerar även om Priligy, vilket är en behandling mot tidig utlösning.

Ansvarsfullt beteende

Vi förespråkar ett ansvarsfullt införskaffande och användande av potensmedel. Eftersom impotensbehandlingar i form av potensmedel är kraftfulla läkemedel som kan orsaka allvarliga biverkningar då de används på ett felaktigt sätt, är det viktigt att vara ansvarsfull vid såväl införskaffandet av dessa som vid själva användningen.

Undvik att köpa förfalskade läkemedel

På internet finns det gott om mindre seriösa aktörer som försöker sälja på dig olagliga och förfalskade läkemedel. Du bör dock inte låta dig luras av detta eftersom det inte rör sig om någonting annat än billiga kopior av de riktiga produkterna. De är inte bara illegala utan kan dessutom vara farliga att använda. Det är svårt att veta vem som har tillverkat dem och hur de har tillverkats, eller ens vad de innehåller. Om du inte vill sätta din hälsa på spel bör du därför avstå från att köpa billiga kopior av Viagra och andra potensmedel.

Du bör enbart köpa potensmedel och andra receptbelagda läkemedel från certifierade apotek och onlinekliniker. Ett exempel på en sådan onlineklinik är euroClinix. Genom att avstå från att köpa potensmedel från oseriösa försäljare riskerar du inte att skada din kropp till följd av undermåliga preparat.

Ge din läkare nödvändig information

Det är av yttersta vikt att du ger din läkare all nödvändig information om såväl din medicinska historik som vilka läkemedel du för tillfället tar, tidigare har tagit eller kan komma att ta den närmaste tiden. Det är med hjälp av denna information som läkaren avgör om det är säkert för dig att ta det aktuella läkemedlet, samt att inget av de andra läkemedel du använder kan ge upphov till komplikationer vid samtidig användning som det aktuella läkemedlet.

Använd läkemedlet på rätt sätt

Det är viktigt att du använder ditt potensmedel på rätt sätt, enligt läkarens instruktioner. Genom att dosera läkemedlet på ett ansvarsfullt sätt och inte ta det för ofta eller i för höga eller för låga doser, kan du se till så läkemedlet får önskad effekt och inte överdoseras.

Var uppmärksam på möjliga komplikationer

Du bör alltid vara uppmärksam på eventuella biverkningar eller komplikationer som uppstår på grund av användning av läkemedlet eller på grund av interaktioner med andra läkemedel. Generellt sett ska inte PDE-5-hämmare användas om du har en hjärt- eller kärlsjukdom. Samtidigt kan sexuell aktivitet i vissa fall vara bra för hälsan. Du bör därför diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.

PDE-5-hämmare ska användas med försiktighet om du har ett anatomiskt problem såsom Peyronies sjukdom, som påverkar penis vävnad. Du bör även använda potensmedel med försiktighet om du ligger i riskzonen för att drabbas av priapism (en erektion som varar i flera timmar) eller tar alfablockerare (ett läkemedel som används för att behandla olika medicinska tillstånd såsom högt blodtryck).

Ignorera inte varningar och kontraindikationer

Det är viktigt att du följer de varningar som står på bipacksedeln samt på webbsajter som presenterar information om potensmedlet. Om du ignorerar dessa riskerar du att följdkomplikationer uppstår, till exempel på grund av andra medicinska besvär som du kan tänkas ha. Du bör inte ta PDE-5-hämmare om du tar läkemedel som innehåller nitrater, eftersom det kan vara farligt för hjärtat att kombinera dessa med potensmedel. Det gäller bland annat organiska nitrater såsom “poppers”, men du bör även undvika att använda PDE-5-hämmare om du:

  • har avråtts från att ha sex och andra aktiviteter som vidgar blodkärlen
  • har lågt blodtryck
  • nyligen har haft en stroke
  • har instabil kärlkramp
  • har haft en hjärtattack
  • har eller har haft en icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt eller neuropati (NAION)