Bristande sexlust hos kvinnor

Människor har olika stark sexlust och den fluktuerar genom hela livet. Orsakerna till att denna förändring sker är många. Till exempel stress eller hormonella förändringar, så som klimakteriet, kan orsaka en bristande sexlust hos kvinnor. Även faktorer som inte är kopplade till en särskild biologisk orsak kan påverka sexlusten – till exempel en relations kvalitet har ofta en betydande inverkan på lusten. Det finns inget läkemedel som hjälper kvinnor få tillbaka sexlusten, men däremot kan man motverka en minskad sexlust på andra sätt. Läs vidare för att lära dig mer om bristande sexlust hos kvinnor och hur du kan behandla detta tillstånd.

Vad är bristande sexlust hos kvinnor?

Kvinnors bristande sexlust är inte något man talar särskilt öppet om. Dessvärre handlar det om ett tillstånd som många som drabbas beskriver som ett problem. I en befolkningsundersökning om svenskarnas sexualliv framkom det att var tredje kvinna hade bristande sexlust och 43% var missnöjda med detta. Detta resultat kan jämföras med att 16% av männen upplevde att deras sexlust minskat och 38% var missnöjda med denna utveckling.

Vad innebär minskad sexlust?

Minskad sexlust innebär att man inte känner någon eller endast en väldigt begränsad längtan efter sexuell kontakt. Vid relationsproblem och dylikt kan man känna att man inte attraheras av sin partner, men samtidigt kan man ha sexlust utanför relationen.

Varför uppstår bristande sexlust hos kvinnor?

Minskad sexlust hos kvinnor kan uppstå på grund av flera olika orsaker. Dessa kan vara både fysiska och mentala. Här nedan går vi igenom de vanligaste orsakerna, samt vad som sker i kroppen vid minskad sexlust.

Vad orsakar bristande sexlust hos kvinnor?

De vanligaste orsakerna som orsakar minskad sexlust är stress, sömnbrist, hormonella förändringar (så som klimakteriet), medicinering, nedstämdhet eller depression. En bristande sexlust kan även uppkomma på grund av livssituationen, så som relationsproblem, ekonomiska problem eller familjesituationen.

Det man bör observera är att sexlusten fluktuerar genom hela livet. Det behöver nödvändigtvis inte vara någon desto större orsak bakom bristen. Faktum är att desto mer man oroar sig över sin sexlust, desto större är sannolikheten att sexlusten minskar. Sexlusten påverkas nämligen av mentala orsaker, så som att man känner sig pressad.

Vad händer i kroppen då kvinnors sexlust minskar?

Kvinnors sexlust regleras av flera signalsubstanssystem, så som det som reglerar serotonin. Även en brist på sköldkörtelhormon och testosteron kan påverka sexlusten. Till exempel kvinnor vars äggstockar opererats bort kan få brist på testosteron, vilket påverkar sexlusten.

Även klimakteriet kan påverka kvinnors sexlust. I detta fall minskar östrogenet i kroppen, vilket kan föra med sig förändringar i underlivet. Till exempel kan man drabbas av sköra och torra slemhinnor. Således kan även sexlusten lida, eftersom samlag kan vara smärtsamt.

Hur kan jag behandla bristande sexlust med medicinering?

Det finns inget läkemedel som skulle vara godkänt i Sverige och som ökar sexuell lust hos kvinnor. Det finns ändå ett läkemedel på den amerikanska marknaden. Däremot kan specifika besvär, så som klimakteriebesvär, behandlas med läkemedel.

Addyi (flibanserin)

”Viagra för kvinnor”, det vill säga Addyi (flibanserin) godkändes nyligen av det amerikanska läkemedelsverket. Addyi utvecklades för att motverka minskad sexlust hos kvinnor genom att nivåerna av dopamin, serotonin och noradrenalin i hjärnan påverkas av flibanserin. Läkemedlet tas dagligen för att ha en effekt.

Addyi har inte godkänts i Sverige. Dessutom kan det vara att läkemedlet dras från den amerikanska marknaden i framtiden, eftersom det kan ha svåra hälsoeffekter. Till exempel kan alkoholintag orsaka ett farligt blodtrycksfall.

Addyi är receptbelagt i USA. Om du ser reklam för receptfri Addyi på nätet ska du absolut inte beställa läkemedlet. I värsta fall kan du få livsfarliga komplikationer av till exempel förfalskade läkemedel. Addyi har inte haft särskilt god resultat i kliniska studier och forskningen fortsätter för att få fram ett medel som verkligen har en positiv effekt på kvinnor.

Läkemedel vid klimakteriebesvär

Klimakteriebesvär kan behandlas med östrogenbehandlingar. Dessa läkemedel är Evorel, Activelle och Livial. De här läkemedlen tillför östrogen, som inte längre produceras naturligt i kroppen.

Hur kan jag behandla bristande sexlust utan medicinering?

Bristande sexlust hos kvinnor kan även i vissa fall behandlas med andra metoder än läkemedel. Detta gäller särskilt i fråga om en förändring av livsstilen eller andra dylika faktorer som man själv kan styra över.

Stress och andra mentala orsaker

Eftersom stress och dylika mentala orsaker påverkar sexlusten starkt, är det viktigt att man börjar med att fundera över sina livsstilsval. Till exempel ökar motion dopaminhalten i kroppen och motverkar stress. Dessutom har stress andra negativa verkningar och att dra ner på stressnivån är överlag bra för hälsan.

Även sömnsvårigheter kan ofta behandlas på liknande sätt som stress. Ofta går dessutom stress och sömnsvårigheter hand i hand; genom att minska på stressen, motverkar du på så sätt sömnsvårigheter. Även motion, samt en sund kost och minskad skärmtid före du går och lägger dig hjälper mot sömnproblem.

Relationsproblem

Bristande sexlust på grund av relationsproblem kan i vissa fall åtgärdas med rätt enkla medel. Först och främst är det viktigt att kommunicera med ens partner. Möjligtvis är det bara sexlivet som behöver livas upp. Ibland behövs det helt enkelt lite mer förspel för att man ska känna sig upphetsad. Det kan även vara en god idé att man, även om man befinner sig i en relation, provar på sexleksaker för kvinnor som t.ex. massagestavar, oljor, glidmedel eller vibrerande ägg. En förändring i det mer vardagliga sexlivet kan ha förvånande positiva resultat.

Finns det andra behandlingar för att behandla bristande sexlust?

Vissa örter och andra naturliga kosttillskott kan ha en viss effekt på sexlusten. Det är ändå viktigt att komma ihåg att det inte finns ett mirakelmedel på marknaden. Dessa medel påverkar främst energinivåer, som indirekt kan påverka sexlusten. Här nedan listar vi ett par exempel.

Ginseng och ingefära

Ginseng och ingefära är ämnen som används för även andra hälsorelaterade problem än minskad sexlust. Om de verkligen har en verkan är oklart. Ämnena höjer ändå det allmänna välbefinnandet och kan därigenom hjälpa sexlusten t.ex. genom att minska känslan av stress.