Om generika

Generika, eller generiska läkemedel, är två begrepp som ofta förekommer när man söker efter olika läkemedel på nätet. Vad är egentligen generika och varför är de så populära? Ett generiskt läkemedel är ett preparat som är identiskt med ett läkemedel av ett visst varumärke, eller har likvärdig effekt. Det generiska läkemedlet är identiskt ett likvärdigt varumärkesläkemedel vad gäller såväl beredningsform som styrka, säkerhet, administreringssätt, prestanda, kvalitet och avsedd användning.

Även om de generiska läkemedlen är identiska med originalläkemedlet på det kemiska planet, säljs de vanligtvis betydligt billigare än märkesvarorna. Det är inte ovanligt att generika säljs till ett pris som är cirka 50-70% lägre än originalet. Generiska läkemedel sparar således konsumenterna pengar. Det är inte bara konsumenter som använder generika utan även sjukhus använder sig av generiska läkemedel.

Vad är generika?

När ett nytt läkemedel tas fram skyddas det precis som andra nya produkter av patentskydd. Patentet är tänkt att skydda de investeringar som läkemedelsföretaget gör i utvecklingen av läkemedlet genom att ge de aktuella företaget ensamrätt att sälja läkemedlet så länge patentet fortfarande gäller. När patentet sedan löper ut, vanligtvis efter cirka 5 till 15 år, kan läkemedelstillverkare ansöka om att få sälja generiska versioner av läkemedlet. Detta gör att de läkemedelsföretag som vill sälja generika inte behöver genomgå den process med dyra djurförsök och klinisk forskning på de ingredienser som redan har godkänts och anses vara effektiva och säkra.

Ett läkemedelsföretag måste lämna in en förenklad registreringsansökan för att få ett godkännande att saluföra sin generiska produkt. Såväl konsumenter som vårdpersonal på sjukhus kan förlita sig på att de generiska läkemedel som har godkänts håller samma kvalitet som de ursprungliga läkemedlen. För att ett generiskt läkemedel ska godkännas måste det:

  • innehålla samma aktiva ingredienser som det ursprungliga läkemedlet (övriga ingredienser i läkemedlet kan variera)
  • vara identiskt när det gäller styrka, doseringsform och administreringssätt
  • ha samma användningsområde
  • vara bioekvivalent (ha likvärdig effekt)
  • uppfylla samma krav avseende styrka, renhet och kvalitet
  • tillverkas under samma strikta förhållanden som den ursprungliga produkten

Vilka är fördelarna med generika?

I USA står generika för närmare 8 av 10 läkemedel som förskrivs. Användningen av generiska läkemedel förväntas växa under de närmaste åren, eftersom flera populära läkemedel har patent som snart går ut. Forskningen visar att generiska läkemedel fungerar lika bra som originalläkemedel. I en studie där man utvärderade resultaten av 38 publicerade kliniska prövningar, som jämförde kardiovaskulära generiska läkemedel med originalläkemedel, fann man inga bevis för att originalläkemedlet skulle fungera bättre än generika.

Att generika är billigare innebär inte att den generiska produkten är sämre än originalprodukten. De företag som tillverkar generika kan nämligen sälja sina produkter till lägre priser eftersom de inte behöver genomgå de dyra kliniska prövningarna av det nya läkemedlet som tillverkaren av originalläkemedlet var tvungen att genomgå. Generellt sett behöver de inte heller betala för dyr reklam och marknadsföring. Det händer dessutom ofta att flera företag godkänns att marknadsföra och sälja en enskild produkt, vilket skapar konkurrens på marknaden. Konkurrens är en annan faktor som ofta leder till lägre priser.

Säljs generika i Sverige?

Det finns flera olika generiska läkemedel som säljs i Sverige och som också används inom vården. När du ska hämta ut ett läkemedel på apoteket kan det hända att du blir erbjuden att byta från originalläkemedlet till ett generiskt läkemedel. Anledningen till detta är att kostnaden för generika generellt sett är betydligt lägre än kostnaden för originalläkemedel. Därför blir det en besparing för såväl dig som konsument som för samhället i stort om generika väljs före märkesvara när möjlighet finns.

Utbytbara läkemedel kallas de läkemedel som är likvärdiga enligt en lista som Läkemedelsverket tillhandahåller. Listan innehåller inte endast generiska läkemedel utan även andra läkemedel som kan bytas ut mot ett visst preparat. På FASS kan du läsa mer om utbytbara läkemedel.

Vem beslutar om vilka produkter som är utbytbara?

Läkemedelsverket är den myndighet som för en lista över utbytbara läkemedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som en gång i månaden beslutar vilka läkemedel som är billigast för stunden. Dessa kallas för periodens vara och är den produkt som du ska erbjudas att byta till på apoteket. Apoteken är skyldiga att köpa in periodens varor och erbjuda dig som konsument att byta till dessa när du ska köpa ett läkemedel som också är tillgängligt som generika.

Måste man byta till generika?

En del patienter behöver ha ett visst läkemedel, exempelvis på grund av en allergi mot något av läkemedlets hjälpämnen. För att inte de patienterna ska behöva betala mer för sina läkemedel bara för att de inte kan byta ut läkemedlet mot ett likvärdigt preparat, har läkaren möjlighet att markera i en ruta som lyder “får inte bytas ut”. Då gäller det lägre priset även om ett utbyte av läkemedlen inte kan ske.

Du är inte heller tvungen att byta ut ett originalläkemedel mot ett generiskt läkemedel, men om du motsätter dig utbytet blir du tvungen att betala mellanskillnaden mellan kostnaderna för de bägge läkemedlen.

Hur skiljer sig generiska läkemedel från originalläkemedel?

Den främst skillnaden mellan generiska läkemedel och originalen är naturligtvis priset. Generika har vanligtvis en betydligt lägre prislapp än originalläkemedlet. Även om de måste vara bioekvivalenta får det förekomma skillnader när det gäller innehållet i övrigt. Läkemedlets tillsatsämnen behöver inte vara desamma. Därför kan de skilja sig åt när det gäller bland annat konserveringsmedel, färgämnen, smak, parfym och hjälpsubstanser.

De läkemedelsföretag som säljer originalet av ett visst läkemedel tjänar förstås mest pengar på produkten under de år som företagen har patent på sina produkter. Inte sällan tar de ut ett “överpris” på flera hundra eller flera tusen procent efter att kostnader för utveckling och marknadsföring har räknats bort. Oftast fortsätter de sedan att sälja sina produkter till samma priser även när generiska versioner av produkterna kommit ut på marknaden.

Vilka generika finns på marknaden idag?

Läkemedelsverket har en lista över utbytbara produkter. Där kan du se vilka generiska läkemedel och andra produkter som kan ersätta olika originalprodukter. Potensmedlet Cialis finns i flera olika generiska versioner, bland annat: Tadalis, Tadamax och Apcalis. Viagra är ett läkemedel mot erektil dysfunktion (impotens) som idag finns i många generiska versioner, bland annat: Penagra, Caverta, Vega, Lovegra, Silagra, Edegra, Kamagra och Kamagra Oral Jelly.

Vad är generisk Viagra?

Generisk Viagra kallas de generiska varianter av Viagra som har godkänts av Läkemedelsverket. Sildenafil är en generisk variant av originalläkemedlet Viagra. På euroClinix kan du jämföra priset mellan den generiska produkten Sildenafil och originalet; du kommer att märka att prisskillnaden är ganska stor mellan två likvärdiga produkter. Sildenafil har samma aktiva ingrediens som Viagra (sildenafil) och också samma verkningssätt, biverkningar m.m.

Är alla generiska läkemedel likvärdiga originalen?

De läkemedel som har godkänts för försäljning i länder som regleras av World Health Organization (WHO), såsom Sverige, USA, Tyskland m.fl., är i allra högsta grad lika säkra att använda som originalläkemedlen. Generika är dock inte detsamma som förfalskade läkemedel som utges för att vara generiska läkemedel eller originalpreparat. Genom att uteslutande köpa läkemedel från certifierade apotek och onlinekliniker kan du vara säker på att få äkta originalläkemedel eller generika och inte falska preparat. När du köper generika på nätet bör du försäkra dig om att återförsäljaren kan utfärda giltiga recept på läkemedlet. Om så inte är fallet bör du avstå från att köpa produkten.