Hjälp och behandling mot impotens

Om du lider av impotens kan olika typer av behandlingar vara lämpliga beroende på vad som orsakar tillståndet. Här nedanför kommer vi att berätta om de olika behandlingsmöjligheter som finns att tillgå.

Behandling av underliggande sjukdomar

Om din impotens orsakas av en underliggande sjukdom som exempelvis diabetes eller någon form av hjärtsjukdom, kan denna sjukdom behöva behandlas innan impotensen behandlas. Att behandla den bakomliggande orsaken kan dessutom avhjälpa problemet. Om du tar något läkemedel som kan orsaka erektil dysfunktion kan du undersöka om det finns något alternativt läkemedel du kan ta. Det är dock väldigt viktigt att du inte slutar ta läkemedlet innan din läkare har givit dig klartecken att göra detta.

Livsstilsförändringar

Impotens kan ibland avhjälpas genom att du förändrar din livsstil genom att till exempel:

 • gå ner i vikt (om du är överviktig)
 • sluta röka
 • skära ner på din alkoholkonsumtion
 • träna regelbundet
 • minska din stress
 • inte använda droger

Förutom att förbättra din förmåga att få erektion kan dessa förändringar också förbättra din allmänna hälsa och hjälpa dig att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

PDE-5-hämmare

Läkemedel i kategorin PDE-5-hämmare är bland de mest använda och effektiva läkemedlen mot impotens. De verkar genom att öka blodflödet till penis. Dessa fyra PDE-5-hämmare finns idag tillgängliga på den svenska marknaden för behandling av erektil dysfunktion:

 • sildenafil (säljs under varumärket Viagra samt som generika)
 • tadalafil (säljs under varumärket Cialis)
 • vardenafil (säljs under varumärket Levitra)
 • avanafil (säljs under varumärket Spedra)

Sildenafil, avanafil och vardenafil verkar i cirka 8 timmar och har tagits fram för att tas vid behov. Tadalafil å sin sida verkar i upp till 36 timmar och lämpar sig bättre för dig som behöver behandla din impotens under en längre period, till exempel över en helg. Du ska inte ta mer än en tablett per 24 timmar.

Beroende på vilken PDE-5-hämmare du tar och i vilken dos, tar det vanligtvis ungefär 30-60 minuter innan läkemedlet börjar verka. Om du tar sildenafil, avanafil eller vardenafil kan du generellt sett ha sex inom 1 till 10 timmar från dess att du har tagit läkemedlet. Om du tar tadalafil varar som sagt läkemedlets effekt ända upp till 36 timmar. Det kan dock ta längre tid innan läkemedlet börjar verka om du tar tabletten tillsammans med mat, i synnerhet en lite fetare måltid. Därför är det allra bästa om du tar det på tom mage. En timme efter intag av tabletten kan du äta utan att läkemedlets effekt fördröjs eller påverkas på annat sätt.

Vilket potensmedel ska jag välja?

Din läkare bör förklara fördelarna med de olika preparaten och hur de fungerar. Vilket potensmedel som passar dig bäst beror bland annat på:

 • hur ofta du har sex
 • om du tidigare har provat något av läkemedlen

Flera olika studier har gjorts där forskarna har testat de olika potensmedlens effekt. Generellt sett upplever åtminstone två av tre män att deras erektionsförmåga ökar när de tar någon av dessa läkemedelsbehandlingar. Dessa läkemedel kräver att du stimuleras sexuellt för att de ska kunna verka, vilket innebär att du måste vara sexuellt upphetsad för att läkemedlet ska ha önskad effekt. Om du inte upplever att någon av dessa PDE-5-hämmare fungerar för dig kan det bero på att:

 • du inte har stimulerats tillräckligt sexuellt
 • att dosen inte är tillräckligt hög
 • att du har väntat för länge efter intag av läkemedlet
 • att du inte har väntat tillräckligt länge efter intag av läkemedlet

Hormonterapi

Om din impotens är hormonellt betingad kan du behöva genomgå en hormonterapi. Hormoner är kemikalier som kroppen producerar och många hormonella tillstånd kan behandlas med hjälp av injektioner av syntetiska hormoner som återställer hormonnivåerna till det normala. Caverject och Bondil är två av de läkemedel som kan injiceras vid hormonterapi. Bägge dessa preparat använder sig av den aktiva substansen alprostadil (prostagalndin) för att åstadkomma önskad effekt. Alprostadil får den glatta muskulaturen att slappna av och genom att hålrummen vidgas och blodet hålls kvar får mannen en erektion. Utöver att de innehåller samma aktiva substans skiljer sig de bägge läkemedlen åt, vilket du kan läsa mer om här nedanför.

Caverject

Caverject innehåller alprostadil, vilket är ett ämne som också går under namnet prostaglandin 1 (PGE 1. Det är ett ämne som förekommer naturligt i kroppen. Detta medel injiceras i svällkropparna med hjälp av en nål och ger omedelbar lokal stimulering. Erektionen uppstår vanligtvis inom 5 till 15 minuter från det tillfälle då läkemedlet injiceras. Hur länge effekten kvarstår beror på vilken dos som används. Denna metod kräver ingen sexuell stimulering för att en erektion ska kunna uppstå, eftersom preparatet i sig är tillräckligt kraftfullt.

Bondil

Bondil är istället ett mindre vaxstift som förs in i urinröret. Även detta läkemedel innehåller prostaglandin (även känt som alprostadil). Läkemedlet tränger igenom slemhinnan i urinröret och förs därifrån ut i de svällkroppar som omger detta. Generellt sett blir effekten inte lika kraftfull som vid en injektion med till exempel Caverject, men man slipper samtidigt att injicera penis med en spruta. Risken för att en förlängd erektion uppstår som en negativ biverkning är i princip obefintlig när du använder Bondil. Det du istället kan känna är en känsla av obehag i urinröret, vilket gör att detta preparat inte är lämpligt för alla.

Kirurgi

Kirurgi rekommenderas vanligtvis endast om ingen annan behandlingsmetod har fungerat. Det kan också övervägas för yngre män som har åsamkats allvarlig skada till bäckenområdet genom exempelvis en bilolycka samt män som har allvarliga anatomiska problem med penis. En annan variant av kirurgi är penisimplantat, vilka antingen kan vara uppblåsbara eller halvstyva. Dessa kan vara väldigt dyra, men ungefär tre av fyra män som har använt sig av denna metod är nöjda med resultatet. Penisimplantant är dock en metod som används alltmer sällan för att behandla impotens.

Psykologiska behandlingar

Många gånger beror impotensen på en underliggande psykologisk orsak, vilket gör att en psykologisk behandling kan krävas för att komma tillrätta med problemet. Om psykologiska tillstånd såsom depression eller ångest orsakar problemet kan rådgivning i form av terapi krävas.

Kognitiv beteendeterapi (KTB)

En av de olika psykologiska behandlingarna som finns tillgängliga för behandling av impotens är kognitiv beteendeterapi. Denna metod kan vara användbar och grundar sig på principen att sättet du känner dig delvis beror på sättet du tänker på saker och ting. KBT kan hjälpa dig förstå att dina problem ofta skapas av din mentala inställning. Det är inte situationen i sig som gör dig olycklig utan sättet du tänker på det och reagerar på det.

Din KBT-terapeut kan hjälpa dig att identifiera eventuella orealistiska eller negativa tankar som kan bidra till din impotens, samt få dig att ta till dig mer realistiska och hjälpsamma tankar om dessa problem. Exempel på vad negativa eller orealistiska tankar kan till exempel ha att göra med:

 • ditt självförtroende och din självbild
 • din sexualitet
 • dina förhållanden

Rådgivning

Rådgivning är en form av terapi där du och din partner kan diskutera de sexuella eller känslomässiga problem som kan orsaka eller bidra till din impotens. Genom att tala om dessa problem kan du minska den oro som du har och besegra din impotens.

Alternativa behandlingar och accessoarer

Utöver ovanstående behandlingar finns det även vissa alternativa behandlingar samt olika accessoarer som kan användas för att behandla impotens. Här berättar vi mer om dessa.

Penisring

Ett tillbehör som kan avhjälpa svårigheter att få stånd är en penisring. Genom att använda en penisring av gummi kan man hjälpa kroppen att behålla blodet i penis, vilket gör att den blir tillräckligt styv för att en tillfredsställande sexuell aktivitet ska kunna genomföras. Innan man börjar använda en penisring kan det dock vara en god idé att konsultera en läkare eller annan specialist för att fastlägga vad som orsakar impotensen. Penisringar bör inte användas längre än 20 till 30 minuter.

Vakuumpump

Vakuumpump är ett annat hjälpmedel som kan hjälpa till att öka blodflödet till penis. Det fungerar på så sätt att penis förs in i en cylinder av plast som är kopplad till en sugpump. Penis växer sig större när luften sugs ut ur detta rör eftersom blodet då flödar ut i penis. När penis har fyllts med tillräckligt mycket blod uppstår en erektion. Man kan med fördel kombinera denna metod med att använda sig av en penisring som sätts runt penisroten när man har pumpat färdigt penis. På så sätt kan man minska avflödet av blod från penis. Vakuumpumpar kan du liksom penisringar hitta i olika butiker såväl online som offline samt i sjukvårdsaffärer. En läkare kan också rekommendera dig att använda en vakuumpump.

Övningar för att stärka bäckenbottenmuskulaturen

Vissa studier tyder på att det ibland kan vara bra att öva upp bäckenbottenmusklerna för att behandla impotens. Det är en muskelgrupp som sitter under urinblåsan och rektum samt kring penisroten. Dessa muskler kan stärkas genom övningar för att öka kontrollen av anus samt urineringen. Om din läkare tycker att denna typ av övning skulle kunna gynna dig, kan du behöva träffa en fysioterapeut för att lära dig att utföra den på ett korrekt sätt. Genom att stärka och träna dessa muskler kan du lindra symptomen vid erektil dysfunktion (impotens).