Köpa Cialis online

Erektil dysfunktion (ED) och benign prostatahyperplasi (BPH) är två medicinska tillstånd som drabbade ofta har samtidigt. ED är ett tillstånd som orsakar problem med att få och behålla en erektion. Det kan hända i nästan alla åldrar, men är vanligare hos äldre män. Åldern i sig leder dock inte till erektil dysfunktion och ED kan behandlas oavsett din ålder. De flesta män som har erektil dysfunktion kan behandlas. Benign prostatahyperplasi kallas det tillstånd då prostatakörteln förstoras och kan ge upphov till urineringsbesvär. Bägge dessa tillstånd kan behandlas med hjälp av Cialis.

Vad är Cialis?

Cialis är ett läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion och prostatahyperplasi. Det finns två olika behandlingsalternativ: Cialis Daily för daglig användning och Cialis att ta vid behov. Om du har ED kan någon av dessa två behandlingar hjälpa dig. Om du har ED och BPH är den rekommenderade behandlingen 5 mg Cialis dagligen. Värt att notera är att Cialis inte botar erektil dysfunktion eller ökar den sexuella lusten hos män, men kan hjälpa kroppen att få och behålla en erektion vid sexuell stimulans. Du bör inte kombinera Cialis och Cialis Daily eller andra potensmedel med varandra.

Cialis för användning vid behov

Cialis kan tas vid behov och finns då i doser om 5 mg, 10 mg samt 20 mg. Den högre dosen (20 mg) kan verka inom så lite som 30 minuter hos vissa män och kan vara i upp till 36 timmar.

Cialis för daglig användning

Cialis Daily är avsett att användas på daglig basis och finns i doserna 2,5 mg och 5 mg. Du tar läkemedlet en gång per dag och behöver således inte planera för sexuella aktiviteter. Det går också bra att ha sex när som helst mellan doserna. Du behöver alltså inte tänka på att ta tabletten före sexuell aktivitet. Genom att ta någon av dessa doser en gång om dagen kan du vara förmögen att genomföra ett lyckat samlag inom så lite som 4 till 5 dagar.

Vem tillverkar Cialis?

Cialis har utvecklats av, och tillverkas av, läkemedelsföretaget Eli Lilly Company.

Hur funkar Cialis?

När du får en erektion ökar blodflödet till penis och behålls tillfälligt i den, vilket skapar ett tryck i området som får penis att växa sig större. Om du har erektil dysfunktion avbryts denna process. Cialis ökar blodflödet till penis och kan på så sätt öka förmågan att få en erektion och att behålla den länge nog för att ett lyckat samlag ska kunna genomföras. Cialis kan också öka tillfredsställelsen genom erektionens hårdhet, även om detta inte är läkemedlets huvudsakliga syfte. Efter avslutat samlag bör erektionen avta. I sällsynta fall kan dock erektionen vara i över 4 timmar och om detta inträffar bör du genast söka hjälp för att undvika permanent skada på penis.

Cialis är en så kallad PDE-5-hämmare. Tadalafil, som är den aktiva substansen i Cialis, hämmar ett visst enzym vid namn fosfodiesteras typ 5 (PDE-5). Detta enzym förekommer naturligt i kroppen och bryter där ner det ämne som vidgar blodkärlen, så en erektion kan uppstå. Problemet hos män som har erektil dysfunktion är vanligtvis att denna nedbrytning sker för tidigt, vilket leder till att det är svårt att få stånd. Genom att PDE-5 hämmas kan blodkärlen vidgas vilket gör att det blir enklare att få och behålla en erektion.

Cialis effekt på prostataförstoring

När Cialis används för att behandla benign prostatahyperplasi gör läkemedlet det möjligt för blodgenomströmningen att öka och musklerna i prostatan och urinblåsan att slappna av. Det gör att det blir enklare att urinera och minskar antalet gånger man behöver urinera.

Vad innehåller Cialis?

Cialis aktiva substans, det vill säga det ämne som ger läkemedlet dess verkan, är tadalafil. Läkemedlet innehåller också kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, hydroxipropylcellulosa, natriumlaurisulfat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, triacetin, talk och gul järnoxid.

Hur ska jag ta Cialis?

Cialis bör inte tas fler än en gång varje dag. Om du råkar missa en dos kan du ta den när du kommer på det, men du ska fortfarande inte överstiga den maximala dosen på en tablett per dag. Om du tar Cialis Daily för dagligt bruk är det viktigt att du tar en tablett per dag. Om du istället tar Cialis vid behov, tar du det cirka en halvtimme före sexuell aktivitet.

När ska man ta Cialis och när börjar det verka?

Du bör ta Cialis åtminstone en halvtimme före planerat samlag, om du tar läkemedlet vid behov. Tadalafil, den aktiva ingrediensen i läkemedlet, börjar vanligtvis verka inom 30 minuter och effekten varar i upp till 36 timmar. Om du tar Cialis Daily, tar du en tablett per dag och behöver inte tänka på att planera in doseringen före sexuell aktivitet.

Cialis och alkohol

Du bör inte dricka för mycket alkohol när du tar Cialis. Om du dricker för mycket alkohol kan nämligen riskerna för att biverkningar såsom huvudvärk och yrsel öka, liksom ökad hjärtfrekvens eller sänkt blodtryck.

Vem kan använda Cialis?

Du bör inte ta Cialis om du har en allergi mot dess aktiva ingrediens tadalafil eller någon av läkemedlets övriga ingredienser. Om du upplever symptom på en allergisk reaktion, till exempel hudutslag, nässelfeber, svullnad i läppar, tunga eller hals, eller har svårt att andas ska du genas söka vård. Om du tar något av följande läkemedel bör du avstå från att använda Cialis:

 • Nitrater såsom nitroglycerin eller andra preparat som ofta förskrivs mot bröstsmärta. Denna kombination av läkemedel kan nämligen orsaka att blodtrycket sjunker farligt lågt. Du bör heller inte använda så kallade “poppers” som exempelvis amylnitrit när du tar Cialis.
 • Guanylatcyklasstimulerare som exempelvis Adempas (riociguat) är inte heller lämpliga att kombinera med Cialis. Denna typ av läkemedel används för behandling av pulmonell hypertension och kan även den ge upphov till farligt lågt blodtryck.

Försiktighetsåtgärder

Om du har något av följande medicinska tillstånd bör du berätta detta för din läkare, så denne kan avgöra huruvida det är lämpligt för dig att ta Cialis. Du bör också fråga om ditt hjärta är tillräckligt friskt för att du ska kunna ha sex. Om läkaren avråder dig från att ha sex på grund av hjärtproblem ska du inte ta Cialis. Berätta för din läkare vilka medicinska tillstånd du har, i synnerhet om du har eller har haft:

 • hjärtproblem som exempelvis bröstsmärtor, kärlkramp, hjärtsvikt, oregelbundna hjärtslag eller hjärtattack
 • lågt blodtryck eller högt blodtryck som inte kontrolleras
 • pulmonell hypertension
 • stroke
 • lever- eller njurproblem, eller går på dialys
 • retinitis pigmentosa, en sällsynt genetisk ögonsjukdom
 • allvarlig synförlust inklusive ögonsjukdomen NAION
 • magsår eller blödningsproblem
 • missformad penis eller Peyronies sjukdom
 • en erektion som hållit i över 4 timmar
 • blodcellsproblem såsom sicklecellsanemi, leukemi eller multiple myeloma

Interaktioner med andra behandlingar

Berätta för din läkare om du tar andra mediciner, i synnerhet:

 • nitratbaserade läkemedel (används ofta mot bröstsmärta)
 • guanylatcyklasstimulerare som Adempas (riociguat). vilka bland annat används mot pulmonell arteriell hypertension
 • alfablockerare, vilka ofta förskrivs för att behandla prostatabesvär
 • blodtrycksreglerande läkemedel
 • läkemedel mot HIV samt vissa typer av läkemedel mot svampinfektioner
 • vissa sorters antibiotika som till exempel telitromycin, klaritromycin, erytromycin m.fl.
 • andra behandlingar eller läkemedel för behandling av erektil dysfunktion

Vilka biverkningar kan Cialis ge?

De biverkningar som detta läkemedel kan ge är vanligtvis övergående och försvinner inom några timmar. Ryggvärk eller muskelvärk inträffar vanligtvis efter 12 till 24 timmar från det tillfälle då du tagit Cialis och försvinner oftast inom 2 dagar. De vanligaste biverkningarna som patienter kan uppleva efter att ha tagit Cialis är följande:

 • huvudvärk
 • matsmältningsbesvär
 • ryggvärk
 • muskelvärk
 • rodnad
 • snuva eller nästäppa

Ovanliga biverkningar

Cialis mer sällsynta men allvarliga biverkningar inkluderar:

 • En erektion som inte avtar. Om du får en erektion som varar i mer än 4 timmar bör du genast söka vård för att undvika att en långsiktig skada uppstår.
 • I sällsynta fall har patienter som tagit tabletter mot erektil dysfunktion, såsom Cialis, rapporterat om en plötsligt försämrad eller förlorad syn eller hörsel (i vissa fall med ett ringande ljud i öronen och yrsel). Det är inte möjligt att avgöra huruvida dessa händelser har en direkt koppling till potensmedlen eller andra faktorer. Om du får en plötsligt försämrad eller förlust av din syn eller hörsel, bör du sluta ta läkemedlet och genast ringa sjukvården.

Är Cialis receptfritt?

Nej, Cialis är en receptbelagd behandling mot erektil dysfunktion (impotens). Anledningen till att läkemedlet inte är receptfritt är att en läkare måste avgöra att det är säkert för dig att använda Cialis innan du kan börja ta läkemedlet. Därför måste du få det förskrivet för att kunna köpa det. Du bör undvika att köpa produkter som påstås vara Cialis, men i själva verket är falska läkemedel. Det enklaste sättet att göra detta är att endast köpa receptbelagda läkemedel såsom Cialis från certifierade apotek och onlinekliniker.

Var kan jag köpa Cialis på nätet?

Du kan köpa Cialis online via onlinekliniken euroClinix. När du beställer Cialis via deras tjänst behöver du inte genomgå ett fysiskt läkarbesök, utan kan istället genomgå läkarkonsultationen på nätet. Eftersom ditt läkemedel skickas till dig från ett apotek behöver du inte heller besöka ditt lokala apotek för att hämta läkemedlet.