Köpa Levitra

Nästan alla män har vid något tillfälle i livet upplevt tillfälliga svårigheter med att få eller behålla en erektion. Erektil dysfunktion kännetecknas av en oförmåga att få penis hård och växa sig större när man är sexuellt upphetsad, samt oförmågan att behålla ståndet. Tillståndet kan ha flera olika bakomliggande orsaker. Levitra är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion (ED) hos män.

Vad är Levitra?

Levitra med vardenafil är ett receptbelagt läkemedel för behandling av erektil dysfunktion (ED) hos män. Läkemedlet tas oralt och tillhör en läkemedelsklass som kallas “PDE-5-hämmare”. Levitra är inte ett magiskt piller eller ett afrodisiakum (ett ämne som till exempel ett livsmedel eller läkemedel som skapar upphetsning eller tros skapa ett sexuellt begär). Det ökar således inte det sexuella begäret. Läkemedlet kommer inte att ge dig en omedelbar erektion, utan du måste stimuleras sexuellt för att läkemedlet ska kunna verka. Du bör inte få en erektion som varar i flera timmar. Om erektionen varar i mer än 4 timmar bör du genast söka vård.

Är Levitra bra?

Levitra fungerar för många män med erektil dysfunktion, men om det inte fungerar de första gångerna du tar läkemedlet kan du be din läkare justera dosen. Levitra fungerar också för många män som har erektil dysfunktion och även har andra medicinska tillstånd såsom diabetes. Det fungerar även för män som har genomgått en radikal prostatektomi. Hur bra Levitra kommer fungera i ditt specifika fall går dock inte att avgöra eftersom resultaten varierar från individ till individ.

Levitra kontra Viagra

Levitra och Viagra innehåller inte samma aktiva ingrediens. Levitra innehåller vardenafil, medan sildenafil är den aktiva substansen i Viagra. Bägge läkemedlen används för att behandla erektil dysfunktion och tas oralt 30-60 minuter före sex. Viagras varaktighet är cirka 4-5 timmar medan Levitras effekt varar i upp till 8 timmar. Bägge dessa potensmedel kan tas med eller utan mat och verkar på samma sätt.

Hur fungerar Levitra?

Levitra verkar genom att öka blodflödet till penis och på så sätt hjälpa till att förbättra den erektila funktionen. Den aktiva ingrediensen i Levitra har en inverkan på den händelsekedja som förekommer i penis vid upphetsning, då två två stora svällkropparna i penis (corpora cavernosum) fylls med blod.

Detta åstadkoms genom att läkemedlets aktiva ingrediens, vardenafil, hämmar enzymet fosfodiesteras typ 5 (PDE-5). PDE-5 är ett enzym som bryter ner cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) i kroppen och får erektioner att avta. Om cGMP bryts ner för snabbt kan dock ingen erektion uppstå alls, eller åtminstone inte en tillräckligt kraftig erektion, eller så varar erektionen inte tillräckligt länge. Alla dessa tre scenarier leder till att det blir svårt för mannen att fullborda ett samlag.

Genom att hämma PDE-5 kan nivåerna av cGMP öka i corpus cavernosum (penis två stora svällkroppar). Det leder till att blodflödet till penis kan öka och dess svällkroppar fyllas med blod, vilket leder till att en tillräckligt kraftig och varaktig erektion uppstår för att ett lyckas samlag ska kunna äga rum.

Hur ska Levitra tas?

Du bör ta Levitra enligt din läkares anvisningar. Läkemedlet kan tas med eller utan mat och bör tas cirka 60 minuter före sexuell aktivitet och finns i fyra olika doser: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg. De flesta patienter rekommenderas att börja med en dos på 10 mg. Du ska aldrig ta mer än en tablett om dagen och det bör gå åtminstone 24 timmar mellan doserna. Vissa män kan endast ta en låg dos på grund av medicinska tillstånd eller andra läkemedel som används. Din läkare kommer att förskriva den dos som passar dig bäst. Generellt sett gäller följande riktlinjer för dosering:

 • Om du är äldre än 65 år eller har leverproblem kommer din läkare förmodligen att ge dig en lägre dos Levitra.
 • Om du har prostatabesvär eller högt blodtryck som du så kallade alfablockerare för, kommer din läkare förmodligen att ge dig en lägre dos Levitra.
 • Om du tar vissa andra läkemedel kan din läkare ge dig en lägre startdos och begränsa intaget av Levitra till en gång per 72 timmar (3 dagar).

Hur länge verkar Levitra?

Effekten av Levitra varar ofta i upp till 5 timmar, vilket gör att det är möjligt att få en erektion under den tiden.

Vilka biverkningar kan Levitra ge upphov till?

De vanligaste biverkningarna som Levitra kan ge upphov till är: huvudvärk, matsmältningsbesvär, orolig mage, nästäppa eller rinnande näsa, rodnad, yrsel och ryggsmärta. I sällsynta fall kan läkemedlet orsaka följande biverkningar:

 • En långvarig erektion som håller i sig i mer än 4 timmar. Om du skulle drabbas av en sådan bör du genast söka hjälp för att undvika permanent skada på penis.
 • Förändringar av färgseendet, som till exempel att du ser en blå färgton på föremål eller har svårt att avgöra skillnaden mellan färgerna blått och grönt.

I sällsynta fall har män som har tagit PDE-5-hämmare (orala läkemedel mot erektil dysfunktion, som till exempel Levitra) rapporterat om plötslig minskning eller förlust av synen på ett eller båda ögonen eller plötslig nedsatt eller förlorad hörsel, ibland med yrsel och ett ringande ljud (tinnitus) i öronen. Det går inte att avgöra i dessa fall om händelserna har att göra med de PDE-5-hämmande läkemedlen eller med andra läkemedel eller sjukdomar, andra faktorer eller en kombination av flera olika faktorer. Om du plötsligt får nedsatt eller förlorad hörsel eller syn ska du sluta ta Levitra och omedelbart söka vård.

Levitra kan orsaka en plötslig sänkning av blodtrycket till en farlig nivå om det tas tillsammans med vissa andra läkemedel. Om ditt blodtryck plötsligt sjunker kan du känna dig yr, svimma, eller få en hjärtattack eller stroke.

Vem bör inte ta Levitra?

Du bör inte ta Levitra om du:

 • Tar läkemedel ur läkemedelsgruppen nitrater. Dessa används ofta för att behandla bröstsmärta och kärlkramp. Du bör heller inte ta Levitra om du använder “poppers” såsom amylnitrit. Nitrater kan orsaka att blodtrycket blir onormalt lågt och Levitra kan öka risken för att så sker.
 • Tar riociguat (Adempas), vilket är en guanylatcyklas-(sGC)-stimulerare. Det är ett läkemedel som bland annat patienter med pulmonell hypertension använder.
 • Har fått höra av din läkare att du inte bör ha sex på grund av hjärtproblem. Sexuell aktivitet kan vara slitsamt för hjärtat, särskilt om hjärtat redan är svagt på grund av en hjärtattack eller hjärtsjukdom.

Innan du tar Levitra bör du berätta för din läkare om alla eventuella medicinska tillstånd du har, inklusive dessa:

 • har hjärtproblem såsom hjärtkramp, hjärtsvikt, oregelbundna hjärtslag eller har haft en hjärtattack
 • har lågt blodtryck alternativt lågt blodtryck som ej kontrolleras
 • har haft en stroke
 • har haft ett anfall
 • har pulmonell hypertension
 • har, eller har familjemedlemmar som har, ett sällsynt hjärttillstånd som kallas långt QT-syndrom
 • har leverproblem
 • har njurproblem som kräver dialys
 • har retinitis pigmentosa, en sällsynt ögonsjukdom som går i arv
 • har eller har haft synförlust av allvarlig art, eller har en ögonsjukdom som kallas icke-arteritisk främre ischemisk optikus neuropati (NAION
 • har magsår
 • har blödningsproblem
 • har Peyronies sjukdom eller en missformad penis
 • har haft en erektion som varat i mer än 4 timmar
 • har blodcellsrelaterade besvär såsom multipel myeloma, leukemi eller sicklecellsanemi
 • har hörselproblem

Andra läkemedel och Levitra

Berätta för din vårdgivare att du tar Levitra. Om du skulle behöva akutvård för ett hjärtproblem kommer det vara nödvändigt för din vårdgivare att veta när du senast tog läkemedlet. Berätta också för din läkare vilka läkemedel du tar, inklusive receptbelagda preparat och receptfria sådana, örttillskott och vitaminer. Levitra och andra läkemedel kan påverka varandra. Du bör vara särskilt noggrann med att informera din läkare om du tar något av följande preparat:

 • ritonavir, indinavir eller andra läkemedel mot HIV
 • itrakonazol eller ketokonazol
 • erytromycin eller klaritromycin

Berätta också för din läkare om du tar alfablockerare, vilka bland annat kan förskrivas mot prostatabesvär eller högt blodtryck. Hos vissa patienter kan samtidig användning av PDE5-hämmare såsom Levitra och alfablockerare resultera i att blodtrycket sjunker markant och att patienten svimmar. Om du förskrivs alfablockerare eller andra blodtryckssänkande medel av en annan vårdgivare bör du kontakta din läkare.

Du bör berätta för din läkare om du tar mediciner för att behandla onormal hjärtrytm. Om du tar den typen av läkemedel bör du inte använda Levitra. Levitra bör heller inte tas tillsammans med andra behandlingar eller läkemedel mot ED.

Kan jag beställa Levitra på nätet?

Faktum är att det finns ett säkert och lagligt sätt att köpa Levitra online. Onlinekliniken euroClinix tillhandahåller nämligen en tjänst där du som patient genomgår en läkarkonsultation precis som i vanliga fall, men där den medicinska konsultationen har förlagts till webben. Du fyller bara i ett formulär som sedan kommer skickas vidare till en av onlineklinikens läkare. Om läkaren godkänner behandlingen meddelas du om detta via e-post och kan då logga in på sajten och beställa Levitra. Eftersom läkemedlet skickas hem till dig från ett certifierat apotek kan du sköta hela processen på nätet – från läkarundersökningen till beställning av läkemedlet. Det recept som läkaren har skrivit ut får du dessutom hemskickat tillsammans med din behandling.