Köpa Priligy

Priligy är en läkemedelsbehandling mot för tidig utlösning. Det är ett tillstånd där mannen får utlösning för snabbt under samlaget. Det är det vanligaste sjukdomstillståndet som har att göra med den sexuella funktionen hos män. Män som har drabbats av för tidig utlösning ejakulerar på samma sätt som andra män, men det sker snabbare och de känner att de har mindre kontroll över utlösningen. Det är svårt att avgöra hur länge en sexuell aktivitet “normalt sett” bör pågå. I studier på ungefär 500 par fann man att den genomsnittliga tiden mellan införandet av penis i slidan och utlösning var fem och en halv minut. Vad som är normen kan dock variera mellan olika par. Man brukar säga att ett samlag vanligtvis varar i cirka 3-15 minuter. Det är dock upp till paret själva att avgöra om de är nöjda med den tid det tar för mannen att få utlösning.

Om man någon enstaka gång drabbas av för tidig utlösning är det oftast ingenting att oroa sig för. Om över hälften av alla försök resulterar i för tidig utlösning kan det dock vara aktuellt att överväga en behandling. Sannolikheten att en behandling kan avhjälpa problemet är ganska stor. Eftersom såväl mannens livskvalitet som hans partners kan påverkas av den för tidiga utlösningen, kan det var väldigt angeläget att hitta en behandling. Orsakerna till för tidig utlösning är inte helt kända, men man tror att tillståndet kan vara ett resultat av flera olika faktorer såsom ångest, en överkänslighet på penis samt att serotoninreceptorerna inte fungerar riktigt som de ska.

Vad är Priligy?

Priligy är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen dapoxetin. Läkemedlet är en så kallas selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI), som har tagits fram för att behandla för tidig utlösning. Det anses av flera olika anledningar vara mer användbart för behandling av för tidig utlösning än andra liknande läkemedel:

  • Det försvinner ur kroppen väldigt snabbt
  • Det verkar snabbt
  • Det kan tas vid behov, ett par timmar före sexuell aktivitet

Risken för att drabbas av några av de negativa effekter som är förknippade med den här typen av läkemedel är väldigt liten, eftersom Priligy endast tas vid behov och bara stannar kvar i kroppen under en kort tid. En negativ aspekt är dock att detta kan minska spontaniteten, eftersom det inte får dröja för länge mellan intaget av läkemedlet och den sexuella aktiviteten.

Hur fungerar Priligy?

Ejakulationen styrs framför allt av det sympatiska nervsystemet. Signalstansen serotonin är en kemikalie som skickar signaler mellan olika nerver i nervsystemet. Ämnet är inblandat i många olika funktioner, bland annat den signalering som resulterar i utlösning. Priligy hämmar återupptagningen av serotonin, vilket gör det möjligt för signalsubstansen att verka under en längre tid och bidra till att öka den tid det tar innan utlösningen sker. På så vis förbättras också kontrollen över utlösningen. Genom att påverka tiden till utlösning, minskas också frustrationen eller oron hos mannen för att utlösningen ska ske för tidigt

Hur bra fungerar Priligy?

I kliniska studier där forskarna har undersökt Priligys effekt har man använt sig av en latenstid för intravaginal ejakulation. Detta är ett vetenskapligt begrepp som i princip innebär att man undersök hur lång tid det tar från att penis förs in i slidan tills dess att mannen får utlösning. Man har funnit att såväl 30 mg som 60 mg av läkemedlet har signifikant förbättrat IELT (intravaginal ejaculation latency time) jämfört med placebo.

I en större studie fann man att IELT i genomsnitt ökade med tre till fyra gånger jämfört med baslinjen när läkemedlet togs vid behov. I grupper där 30 mg respektive 60 mg av läkemedlet togs, rapporterades den förbättrade kontrollen över utlösningen vara 51% respektive 58%. Man kunde se att Priligy förbättrade patientens uppfattade förmåga att kontrollera utlösningen och även förbättrade tillfredsställelsen med samlaget. Det visade sig att läkemedlet i många fall också hade ökat partnerns tillfredsställelse.

Hur ska Priligy tas?

Priligy kan användas av män i åldrarna 18 till 64 år och bör tas tillsammans med ett glas vatten. Läkemedlet kan tas med eller utan mat, men du bör undvika att dricka alkohol när du använder Priligy. Detta då alkoholens effekter, som till exempel att du känner dig yr, sömnig eller får en nedsatt reaktionsförmåga, kan förstärkas om alkoholen kombineras med läkemedlet.

När ska Priligy tas?

En till tre timmar före planerad sexuell aktivitet tar du en tablett Priligy. Generellt sett ordinerar läkaren först den lägre dosen (30 mg), för att se vilken effekt den har. Rekommendationen är att behandlingen provas under 4 veckor eller minst sex doser. Om det sedan visar sig att effekten inte är tillräcklig, och att den lägre dosen har tolererats väl, kan läkaren ordinera en dos på 60 mg. Du ska inte ta mer än en tablett per 24 timmar och läkemedlet är inte avsett för dagligt bruk, utan ska endast tas vid behov.

Hur länge verkar Priligy?

Priligy försvinner relativt snabbt ur kroppen, men effekten varar normalt sett i cirka 3 timmar.

Kan Priligy ge biverkningar?

Oavsett dos kunde man se en effekt redan från första dosen. I alla studier på Priligy fann man att läkemedlet tolererades väl när det doserades vid behov. Den vanligaste biverkningen var illamående, men detta var oftast milt, övergående och kopplat till hur länge läkemedlet stannade kvar i kroppen. Eftersom det fortfarande är ett ganska nytt läkemedel, finns det i dagsläget ingen information om eventuella skadliga effekter vid långtidsanvändning. Andra biverkningar som har rapporterats av användare av läkemedlet är: huvudvärk, yrsel, ökad svettning och ökat blodtryck

Viktig information

Eftersom läkemedlet kan göra dig trött eller yr kan din förmåga att köra bil eller hantera farliga maskiner på ett säkert sätt minska. Du bör därför inte köra bil eller hantera maskiner förrän du vet hur läkemedlet påverkar dig och du är säker på att det inte påverkar din förmåga.

Priligy kan orsaka att ditt blodtryck sjunker när du ändrar ställning från en liggande position till att sitta eller stå upp. Detta kan göra att du känner dig yr eller svimmar. Du kan minska risken för att detta sker genom att se till att dricka ett helt glas vatten när du tar tabletten. Du bör också ställa dig upp långsamt om du har suttit eller legat ner under en längre tid. Om du svimmar eller känner dig yr, svettig eller illamående ska du sitta eller ligga ner med huvudet mellan benen tills symptomen försvinner.

Om du drabbas av anfall när du tar läkemedlet bör du genast sluta ta läkemedlet och kontakta din läkare. Det kan i sådana fall vara så att du behöver avsluta behandlingen med läkemedlet. Detta gäller också om du har epilepsi och drabbas av fler anfall än i vanliga fall efter att ha börjat ta läkemedlet.

Vem bör använda Priligy?

Priligy bör inte användas av patienter med allvarliga skador på lever eller njurar, eller nedsatt funktion i dessa. Detta då läkemedlet huvudsakligen metaboliseras i dessa organ. Patienter med allvarliga hjärtproblem eller pacemaker bör inte heller använda läkemedlet. Läkemedlet ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Priligy och andra läkemedel

Dapoxetin, den aktiva ingrediensen i Priligy, bör inte användas om du redan tar något av följande läkemedel:

  • Ketokonazol
  • Kaletra
  • Ketek
  • Norvir
  • Fungoral

Som tidigare nämnts bör du heller inte konsumera alkohol när du tar Priligy, eftersom det kan leda till en ökad risk för biverkningar. Alkoholens effekter på kroppen kan dessutom förstärkas av läkemedlet. Oavsett vilka läkemedel du använder, receptbelagda som receptfria, bör du namnge dessa för din läkare. På så vis kan läkaren bedöma huruvida de olika preparaten riskerar att påverka varandra eller inte.

Är Priligy receptbelagt?

Ja, Priligy är ett receptbelagt läkemedel. Det innebär att du inte kan köpa Priligy utan recept. Det finns dock ett lagligt sätt att få läkemedlet förskrivet på nätet, vilket du kan läsa mer om här nedanför. Genom att få receptet utfärdat online behöver du inte boka tid hos en läkare för att genomgå ett traditionellt medicinskt samtal med en läkare.

Var kan jag köpa Priligy?

För tidig utlösning är en väldigt vanlig störning av den sexuella funktionen hos män och den kan orsaka stort lidande samt innebära påfrestningar i förhållandet mellan den drabbade mannen och hans partner. Därför är det mycket viktigt att det finns en effektiv behandling mot för tidig utlösning. De behandlingar som fanns att tillgå innan Priligy kom ut på marknaden var inte särskilt utformade för att behandla detta tillstånd. Priligy är en behandling som tas vid behov och som i studier har visats kunna markant öka tiden till utlösning, öka kontrollen över utlösningen samt öka den sexuella tillfredsställelsen. Läkemedlet fungerar för vissa män men inte för andra, eftersom effekten är individuellt betingad.

Du kan köpa Priligy online via euroClinix. Euroclinix är en onlineklinik med läkare som kan förskriva receptbelagda läkemedel som exempelvis Priligy. På så sätt kan du beställa denna receptbelagda behandling mot för tidig utlösning utan att behöva boka och genomgå ett läkarbesök för att förskrivas läkemedlet. Ett av de apotek som euroClinix samarbetar med kommer skicka läkemedlet hem till dig, vilket innebär att du inte behöver ta ledigt för att utföra dessa olika ärenden.