Marknaden för herbala produkter, eller naturläkemedel som det också kallas, tycks växa rejält varje år. En stor del av preparaten som kommit till Sverige de senaste åren har sitt ursprung i kinesisk örtmedicin. På impotens.org kan du få information om vad naturläkemedel är, skillnader och likheter gentemot vanliga läkemedel samt få exempel på olika naturläkemedel som är bra eller dåliga.

Vad är naturläkemedel?

Med naturläkemedel förstås ett läkemedel där den eller de verksamma beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte är alltför bearbetade och utgör en växt eller djurdel-, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Enligt läkemedelslagen får naturläkemedel endast utgöras av produkter som är lämpliga för egenvård i enighet med väl beprövad inhemsk tradition eller tradition i länder, som med avseende på läkemedelsanvändningen står Sverige nära.

Naturmedel vs naturläkemedel

Naturläkemedel är ett begrepp som infördes i samband med EU anpassningen 1993. Dessförinnan användes begreppet naturmedel. För naturmedel gällde givetvis att ursprunget skulle vara naturligt, men i övrigt fanns bara ett viktigt krav - att det skulle finnas en betryggande lång erfarenhet som styrkte att medlet var ofarligt vid normal användning

Naturläkemedel skall tillverkas enligt GMP, Good Manufacturing Practice. Detta innebär i korthet att alla tillverkningsled finns beskrivna, utprövade och värderade, så att slutprodukten håller en jämn kvalitet. Man kontrollerar även lokaler, utrustning, att personalen är rätt utbildad och att tillverkning av naturläkemedlen dokumenteras och slutprodukter kvalitetskontrolleras. Tillverkningen kontrolleras, ifall den sker i Sverige, utav Läkemedelsinspektionen.

Se nedanstående tabell för en jämförelse mellan läkemedel, naturläkemedel och naturmedel.

  Läkemedel Naturläkemedel Naturmedel
Tillverkning Kontrollerad Kontrollerad Okontrollerad
Kvalitet Kontrollerad Kontrollerad Okontrollerad
Säkerhet Kontrollerad Kontrollerad Delvis
Effekt Kontrollerad Kontrollerad Okontrollerad
Prissättning Delvis reglerad Fri Fri
Import Fri inom EU Fri inom EU Fri
Handel Fri inom EU Fri Fri
Klinisk prövning Reglerad Reglerad Oreglerad

Värdering av naturläkemedel

Naturläkemedlen var länge knutna till egenvård genom andra kanaler än apoteket. Många specialister och läkare har därför betraktat dessa preparat som mindervärdiga och menat att det mest positiva har varit placeboeffekten.

Efter att dessa medel nu blivit registrerade och även säljs på apotek så bör detta kunna förändras. Naturläkemedel har sannolikt en rad fördelar, framför nämns:

  • En mjukare effekt
  • Lägre biverkningsfrekvens

Lägg märke till att effekten av naturläkemedel ofta ger en långsamt insättande effekt, så förvänta dig inga mirakel över en natt.

Vad kallas naturläkemedel internationellt?

Internationellt används inte uttrycket naturläkemedel. Istället talar man om "herbal remedies" vilket kan översättas till örtmediciner på svenska. Ett annat mer begrepp som används mest i engelska fackkretsar är "phytopharmaceuticals", dvs växtbaserade läkemedel. Med detta åsyftas moderna läkemedel som enbart innehåller växtprodukter som medicinskt aktiva beståndsdelar. Som växtprodukter klassas både hela växter, delar av växter, extrakt och substanser.

Visste du att drygt 1/3 av alla läkemedel i FASS innehåller naturprodukter som aktiva beståndsdelar?

Några naturläkemedel som används i potenshöjande syfte

För den enskilda individen kan det vara svårt att bedöma vilka naturläkemedel som fungerar och vilka som är verkningslösa. Därför går vi här igenom några av de mest populära produkterna som används mot manlig impotens, som afrodisiakum etc.

Färskpressad ingefärasaft

I framför allt Kina har ingefärasaft (aktiv substans: zingiber officinalis) i tusentals år ansetts vara effektivt mot impotens. Detta preparat har åtminstone en kärlutvidgande effekt som förhoppningsvis kan öka blodflödet till penis. Färskpressad ingefära har i Asien också använts för behandling av reumatism och malaria.

Kang Wei Ling

Detta preparat sägs tunna ut blodet och hjälper till att öka spermieproduktionen. De ska också fungera som potenspiller och för premature ejakulation. Kang Wei Ling är väldigt populär och framgångsrik i Kina.

Yohimbe

Ett naturläkemedel som oftast säljs som potenshöjande är yohimbe (aktiv substans: yohimbine). Yohimbe är en slags bark som återfinns i delar av Afrika och som där använts som afrofiska och för att öka blodtillförseln till penis. Dess påstådda erektionshöjande effekt är dock inte vetenskapligt bevisad. Men det är möjligt att yohimbe fungerar som potenshöjare och eftersom den inte bör ha någon negativ effekt på hälsan så kan den vara värd att testa.

Yohimbe sägs också fungera för viktminskning, då preparatet ökar nivåerna av norepinephrine i kroppen.

Spanska Flugan

Ett annat naturläkemedel, framför allt avsedd för tjejer, är spanska flugan. Detta preparat säljs huvudsakligen i sexbutiker och många par har nog hoppats att spanska flugan ska piffa upp sexlivet. Efter att ha testat spanska flugan brukar dock de flesta rapportera att det varit helt bortkastade pengar. Tala i så fall hellre med en läkare och fråga efter potenspiller som Viagra, Cialis eller Levitra istället.

Alternativ till naturläkemedel

Om du har testat alla preparat ovan och du inte trivs med dem, eller ifall dem inte fungerar, så är ett kirurgiskt implantat, en erektionsprotes, det sista man rekommenderar som hjälpmedel mot impotens. Genom att lägga in en protes så blir penis halvstyv och kan pumpas upp vid behov. Detta är dock en väldigt ovanlig metod i dagsläget, då potenspiller som Viagra finns att tillgå.