Naturläkemedel som potensmedel

Naturläkemedel, även kallade herbala produkter eller växtbaserade läkemedel, blir allt populärare för varje år som går. Detta har lett till att marknaden för dessa produkter ständigt tycks växa. Flera av de preparat som under de senaste åren har tillkommit på den svenska marknaden härstammar från den kinesiska örtmedicinen. Här får du mer information om vad naturläkemedel är, samt hur de liknar och skiljer sig från de vanliga läkemedlen. Vi ger också några exempel på bättre och sämre naturläkemedel.

Vad är naturläkemedel?

Ett naturläkemedel är, precis som det låter, ett läkemedel vars aktiva substans(er) har sitt ursprung i naturen. För att ett läkemedel ska klassas som ett naturläkemedel får det inte vara alltför bearbetat och måste innehålla något av följande:

  • en växtdel
  • en djurdel
  • bakteriekultur
  • mineral
  • salt eller saltlösning

Vad räknas som naturläkemedel?

Naturläkemedel får enligt läkemedelslagen endast innefatta produkter som är lämpliga för den enskilde människans behandling av enklare sjukdomar eller åkommor, genom antingen beprövad inhemsk tradition eller tradition i andra länder som står nära Sverige vad gäller läkemedelsanvändningen. Begreppet naturläkemedel kom till när EG 1993 blev EU. Innan dess användes istället begreppet naturmedel. För att klassificeras som naturmedel gällde att läkemedlets skulle ha ett naturligt ursprung, men utöver detta fanns bara ett enda krav – att medlet skulle ha använts under en längre tid och därmed ansågs vara ofarligt vid normalt bruk.

Hur kontrolleras naturläkemedel?

All tillverkning av naturläkemedel ska följa GMP (Good Manufacturing Practice), vilket kortfattat innebär att alla led i produktionen finns beskrivna samt är utprövade och värderade. På så vis säkerställer man att kvaliteten på den slutliga produkten hålls på en jämn nivå. Utöver detta kontrolleras de lokaler och den utrustning som används. Man kontrollerar också att personalen har rätt utbildning samt att tillverkningen dokumenteras och att slutprodukterna genomgår en kvalitetskontroll. Om tillverkningen av naturläkemedlen sker i Sverige är det Läkemedelsinspektionen som kontrollerar tillverkningen.

Vad skiljer naturläkemedel från läkemedel?

Nedanstående tabell ger en bra överblick av de olika likheterna och skillnaderna mellan naturläkemedel, naturmedel och läkemedel.

  Läkemedel Naturläkemedel Naturmedel
Tillverkning Kontrollerad Kontrollerad Okontrollerad
Kvalitet Kontrollerad Kontrollerad Okontrollerad
Säkerhet Kontrollerad Kontrollerad Delvis
Effekt Kontrollerad Kontrollerad Okontrollerad
Prissättning Delvis reglerad Fri Fri
Import Fri inom EU Fri inom EU Fri
Handel Fri inom EU Fri Fri
Klinisk prövning Reglerad Reglerad Oreglerad

Hur vanliga är naturläkemedel i Sverige?

Mer än en tredjedel av de läkemedel som förekommer i FASS har naturprodukter som aktiva beståndsdelar.

Vilka är fördelarna med naturläkemedel?

Tidigare har många läkare och specialister sett ner på naturläkemedel och hävdat att placeboeffekten har varit det mest positiva med dessa. På senare år har naturläkemedel blivit registrerade och säljs numera även på apotek, vilket borde kunna förändra synen på dessa medel. De fördelar som naturläkemedlen har jämfört med vanliga läkemedel är bland annat följande:

  • En mjukare effekt
  • Lägre biverkningsfrekvens

Receptfria potensmedel på nätet

Det finns flera olika naturläkemedel som används i syfte att höja potensen. Det kan vara svårt för den enskilde individen att avgöra vilka av dessa som fungerar och vilka som inte har någon som helst verkan. Därför ger vi dig här information om några av de mer populära naturläkemedlen som används mot manlig impotens (erektil dysfunktion), bland annat afrodisiakum.

Färskpressad ingefärasaft

I Kina har man i flera tusen år ansett att ingefärasaft är ett effektivt naturläkemedel mot impotens. Det vi vet är att detta medel åtminstone har en kärlvidgande effekt, vilket skulle kunna leda till att blodflödet till penis ökar. I Asien har man även använt färskpressad ingefära till att behandla malaria och reumatism.

Kang Wei Ling

Kang Wei Ling är ett preparat som påstås tunna ut blodet och bidra till ökad spermieproduktion. Det ska även vara ett effektivt potensmedel och dessutom kunna behandla för tidig utlösning. Detta preparat är väldigt framgångsrikt och populärt i Kina.

Yohimbe

Yohimbe är ett naturläkemedel som ofta marknadsförs som ett potenshöjande medel. Det är en särskilt typ av bark som finns i vissa delar av Afrika, där man har använt den som ett afrodisiakum samt för att öka blodtillströmningen till penis. Preparatets erektionshöjande effekt är inte vetenskapligt bevisad, men det är inte omöjligt att yohimbe är ett potenshöjande naturläkemedel. Eftersom det inte verkar ha någon negativ inverkan på hälsan bör det inte vara någon fara att åtminstone testa och se om det har någon effekt. Yohimbe sägs även vara användbart för viktminskning, eftersom det ökar kroppens nivåer av noradrenalin.

Spanska flugan

Ett annat naturläkemedel som påstås kunna ha en potenshöjande effekt, men som främst är avsedd för kvinnor, är spanska flugan. Preparatet säljs framför allt i sexbutiker och många hoppfulla par köper produkten för att piffa upp sitt sexliv. De som har testat spanska flugan brukar oftast hävda att det varit förgäves. Istället för att köpa spanska flugan kan det vara en bättre idé att konsultera en läkare och få ett potensmedel som Levitra, Cialis eller Viagra förskrivet.

Alternativ till potenshöjande naturläkemedel

Du som har testat ett eller flera av ovanstående preparat och inte är nöjd med resultatet bör titta på alternativa metoder för att behandla impotensen. En ovanlig metod som snarare är att betrakta som en sista utväg, är att få ett kirurgiskt implantat, en så kallad erektionsprotes. Protesen gör att penis blir halvstyv och vid behov kan pumpas upp med hjälp av en pump. Innan denna metod är aktuell bör något av de potenspiller som finns att tillgå testas.

Andra populära naturläkemedel

Alla naturläkemedel har förstås inte en potenshöjande effekt, utan det finns också naturliga preparat för många andra användningsområden. Här nedan tittar vi lite närmare på några av dessa.

Acaibär

Acaibär kommer från kålpalmen och har blivit ett väldigt populärt medel inom fitnessvärlden. Studier som har utförts i laboratorier har visat att en juiceblandning med acaibär som främst ingrediens har en antioxiderande effekt på kroppen. Det betyder att intag av dessa bär kan skydda huden mot olika sorters skador.

Aloe vera

Aloe vera användes redan för 6 000 år sedan i Egypten, där man har hittat avbildningar av växten. Den är där känd som en “odödlighetsväxt” och var ofta en begravningsgåva till faraoner. Historiskt sett har aloe vera haft flera olika användningsområden: bland annat behandling av sår, hårförlust, hemorrojder och som ett laxermedel. För lite forskning har utförts på aloe vera för att kunna avgöra vilken eller vilka effekter detta naturläkemedel verkligen har.

Ginseng

Ginseng har i åtminstone 2 000 år använts i fjärran östern, bland annat i Korea och Kina. Där har den använts för att bota olika hjärtproblem. Inom den traditionella kinesiska läkemedelskonsten användes ginseng för att fylla på kroppens energi. Idag används det istället som ett kosttillskott för att öka det allmänna välmåendet, koncentrationen och uthålligheten, samt minska effekterna av åldrandet.

Precis som med många andra naturläkemedel vet vi idag för lite om medlets effekter för att kunna avgöra vilka hälsofördelar det eventuellt har. Det finns vissa bevis som tyder på att ginseng kan påverka blodsockernivån och blodtrycket. Om du har högt blodtryck eller diabetes bör du därför konsultera din läkare innan du tar ginseng i någon form. Vanliga biverkningar av detta naturläkemedel inkluderar: huvudvärk, sömnproblem och matsmältningsbesvär.

Kamomill

Kamomill har använts inom läkemedelskonsten i såväl Egypten som Grekland och Rom under antiken. Idag används kamomill främst som ett kosttillskott mot sömnlöshet, oro och olika matsmältningsbesvär såsom orolig mage, diarré och gaser. Det är vanligt att man gör te av växten, men kamomill finns också i flytande form, kapslar och tabletter. Örten kan också appliceras direkt på huden i form av en kräm eller salva.

I vissa studier har man kunnat se att kamomill i form av ett kosttillskott kan hjälpa till att dämpa oro. Viss forskning tyder också på att produkter som kombinerar olika örter, bland annat kamomill, kan vara bra för att behandla magbesvär och diarré hos barn, samt för spädbarn med kolik. Man har dock inte kunnat fastställa dessa effekter.

Kanel

Kanel är en krydda som i tusentals år har använts på olika sätt. Från barken och löven tillverkas essentiella oljor och kanel har länge använts för att behandla bland annat bronkit. Idag tar vissa människor kanel som ett kosttillskott för behandling av magbesvär, aptitlöshet, diabetes och andra tillstånd. Kanel finns bland annat som te och i kapselform. Likt andra naturläkemedel finns det stora kunskapsluckor inom vetenskapen.

De studier som har gjorts på kanel ger inte stöd åt några av de hälsoeffekter som kanelen sägs ha. Flera olika studier har gjorts men kanel har varken visat sig ha någon effekt när det använts mot diabetes, högt blodtryck eller andra tillstånd. Forskning pågår i dagsläget för att utröna om kanel har någon effekt på multipel skleros (MS).