Orsaker till impotens

Det finns många olika orsaker till att en man drabbas av impotens (erektil dysfunktion). Nedan går vi igenom några av de vanligaste orsakerna till detta problem.

Alkohol och droger

Det är ingen hemlighet att alkohol kan ha en negativ inverkan på sexlivet. Vid mindre mängder kan alkohol ha en positiv påverkan i form av att den kan öka sexlusten eller utgöra lugnande till exempel för män som har prestationsångest inför samlaget. Små mängder är också kärlvidgande vilket underlättar för att få erektion. Men ju större mängder alkohol man förbrukar, desto mer minskar också erektionsförmågan. Om man är kraftigt berusad kan det likställas med tillfällig impotens.

De personer som missbrukar alkohol har ofta problem i relationen med sin partner vilket kan påverka sexlivet och på så vis leda till minskad erektionsförmåga. Personer som har missbrukat alkohol under en lång tid har också ofta skador på organen vilket kan leda till en försämras erektionsförmåga. Impotens hos alkoholmissbrukare är vanligt, och det långvariga missbruket stör också produktionen av testosteronet som är nödvändigt för att man ska kunna få en erektion.

Även hos den som missbrukar droger kan erektionsförmågan försämras. Drogerna i sig förbättrar inte erektionsförmågan eller sexlivet utan snarare leder det till en nedsatt förmåga eftersom organen i kroppen tar skada. Att tillföra ytterligare testosteron bidrar inte heller till en ökad erektionsförmåga utan har snarare en motsatt effekt.

Läkemedel

Vissa läkemedel som till exempel blodtrycksmediciner, antidepressiv medicin, sömnmedel och vätskedrivande preparat kan ge biverkningar i form av problem med erektionen. Det kan dock vara svårt att veta om det är läkemedlet eller sjukdomen som ger dessa problem, men genom att byta ut läkemedlet mot ett likvärdigt sådant kan man ofta lösa problemet. Det är viktigt att tala om detta med sin läkare innan man byter ut läkemedel på egen hand. Det är också viktigt att veta att olika läkemedel kan ge olika biverkningar hos olika personer och att läkemedlet inte behöver ge upphov till biverkningar överhuvudtaget hos vissa män.

Rökning

Män som röker drabbas i större utsträckning av problem med erektionen än de män som inte röker. Detta har påvisats i flertalet olika vetenskapliga studier. Nikotinet i cigaretter leder till en sammandragning av kärlen vilket då leder till att inflödet av blod till penis vid erektion, minskas. Dessutom finns det även andra ämnen i cigaretter och i tobaksröken som har en negativ påverkan på blodkärlen i penis i ett längre tidsperspektiv.

Ålder

Det är inte själva åldern som orsakar impotens men en högre ålder gör att risken för att drabbas av olika sjukdomar och behandlingar som innehåller vissa sorters läkemedel som kan påverka erektionsförmågan, ökar. Exempel på dessa sjukdomar är ofta kärlsjukdomar och åderförkalkning. Undersökningar har visat att ungefär 50 procent av män över 55 år har problem med erektionen och 25 procent av de män som är 70 år eller äldre har problem av mer allvarlig art. Det före kommer dock även impotens bland unga män.

Ju äldre man blir, desto mer stimulering av penis kan man behöva för att kunna få och behålla en erektion. Detta kan ibland upplevas som frustrerande för en del män då det tidigare i livet har krävs betydligt mindre stimulering, och det kan leda till ytterligare problem i relationen och sexlivet. Tiden från utlösningen till att mannen kan få en ny erektion ökar också ju äldre man blir. För vissa kan det ta upp till en vecka.

Diabetes

Hos män som har diabetes (diabetes mellitus) är erektionsproblem ett vanligt förekommande problem, och det spelar ingen roll vilken typ av diabetes man har. Det förekommer hos ungefär 50 procent av männen med diabetes. En nedsatt erektionsförmåga kan faktiskt vara ett av de första tecknen på diabetes. Upplever man dessutom symptom som trötthet, koncentrationssvårigheter, ökad törst och ökad urineringsfrekvens är det viktigt att ta kontakt med sjukvården eftersom dessa är tidiga tecken på diabetes. Diabetes kan ge upphov till både nerv- och kärlskador och därmed orsaka erektionsproblem eftersom blodtillförseln till penis hämmas och det blir svårare att få erektion.

Man kan uppleva erektionsproblem av en mer tillfällig art när man diagnostiserats med diabetes men ännu inte har sina värden under kontroll, vilket sedan oftast försvinner när värdena blir stabila. Har man istället haft diabetes under en längre tid är erektionsproblemen ofta behandlingsbara, men de försvinner inte.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Om man har en hjärt- eller kärlsjukdom kan detta orsaka erektionsproblem vilket cirka 40 procent av männen upplever. För män över 50 år är detta en vanlig orsak till impotens. Även män som har högt blodtryck kan drabbas av erektionsstörningar. Fetma är en vanlig orsak till dessa sjukdomar. Oftast kan erektionsproblemen behandlas.

Erektionsproblemen beror på att blodkärlen i kroppen har en nedsatt förmåga att transportera blod till de olika organen, vilket i sin tur beror på åderförkalkning som ökar med åldern. Blodkärlen är inte lika flexibla vilket gör att olika sjukdomar kan uppstå. Blodkärlen till penis påverkas också negativt eftersom de inte får tillräckligt med blod för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Vissa män upplever också en ökad oro för att samlaget ska utlösa till exempel en ny hjärtinfarkt och oron kan då i sig orsaka impotens.

Hormonella rubbningar

Om man har brist på det manliga könshormonet testosteron kan det vara en orsak till både en nedsatt sexuell lust och nedsatt erektionsförmåga. Upp till var tionde man som söker för problem med erektionen har testosteronbrist. Om man får en minskad testosteronbildning kan det vara en konsekvens av ålder eller sjukdom, och det är därför viktigt att ta kontakt med sin läkare för diskussion kring detta.

Hormonstörningar som orsak till impotens är ovanlig men kan förekomma både som hormonbrist och i form av olika hormonterapi. I vissa, dock sällsynta, fall kan hormonrubbningen bero på tumörer i hypofysen eller sjukdom i testiklarna.

Nervskador och sjukdomar

Vissa sjukdomar och skador är ofta sammankopplade med en nedsatt sexuell- och erektionsförmåga som till exempel Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS), alzheimers sjukdom, stroke, ryggmärgsskador samt skallskador. Nervbanorna skadas och känseln i penis och funktionen i nerverna försämras och eftersom nerverna och dess signaler är en del av förmågan att få erektion, upplever många män att de blir impotenta. Behandling kan ge bra effekter och man bör således tala om detta med sin läkare.

Prostataproblem

För de flesta män blir prostatan större med åldern. Oftast handlar det om en godartad prostataförstoring men kan också vara elakartad vilket kräver behandling som i sin tur kan ge upphov till erektionsproblem. Det finns också en koppling mellan förstorad prostata och ökad risk för prostatacancer. En annan orsak till impotens kan också vara prostatacancer. 2 av 3 av de män som opererats hade problem med erektionen och nästan 30 procent av de som strålbehandlats drabbades av impotens. Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i landet och varje år får cirka 10 000män cancer varav 2 500 personer av dessa dör.

En annan orsak kan vara om man varit med om en olycka och/eller har gjort ett kirurgiskt ingrepp i bäckenregionen då skador på blodförsörjningen till penis och nervbanorna kan uppstå. Två tredjedelar av de män som opererat bort prostatan fick erektionsproblem. Även prostatabehandlingar som hormonbehandling kan leda till impotens.

Psykiska faktorer

En orsak till erektionsproblem kan vara depression, en sjukdom som ökar i samhället. Dock är det komplicerat eftersom erektionsproblem också kan vara en orsak till depressionen. Sannolikheten för att få en erektionsstörning om man är deprimerad är 25 till 90 procent. Oftast behandlas depression med läkemedel som i sig kan ge biverkningar i form av en nedsatt sexlust och erektionsproblem. Vissa läkemedel kan då bytas ut till ett likvärdigt läkemedel. Även andra psykologiska faktorer som ångest, sömnstörningar och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) kan ge upphov till problem med erektionen.

Andra psykiska orsaker till erektionsproblem kan beror på olika livssituationer och en psykisk stress som bidrar till att kroppen och erektionen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Dessa faktorer kan till exempel vara ekonomiska problem, arbetslöshet, sorg eller stress.

Det kan också vara konflikter och problem i förhållandet som ger upphov till impotens som exempelvis svartsjuka eller osäkerhet. Brist på kärlek, minskad sexlust eller att få prestationsångest i ett nytt förhållande är också vanliga orsaker till erektionsproblem. Hos yngre män är ofta prestationsångesten och osäkerheten två vanliga orsaker. Om erektionen dessutom har sviktat tidigare kan frustrationen öka vilket kan fortsätta ge problem och fortsätta i en negativ spiral. Erektionsproblem och den sexuella förmågan kan också ge en identitetskris. Därmed kan det ibland vara svårt att tydligt se vad som är kroppsliga orsaker och vad som är psykologiska orsaker till erektionsproblemen.