Tidig utlösning

Tidig utlösning, eller prematur ejakulation (PE), innebär att man som man får utlösning för tidigt. Vad som är för tidigt är väldigt individuellt, men ofta rör det sig om att utlösningen sker okontrollerat antingen före eller strax efter penetration. Vad som menas med okontrollerat är att mannen saknar kontroll över sin utlösning och att den sker oönskat tidigt. Ejakulationen (utlösningen) sker alltså med minimal sexuell stimulans och innan personen vill att den ska ske. Detta kan leda till sexuell otillfredsställelse för bägge parter, samt öka den oro som ofta är kopplad till problemet. Tidig utlösning är en av de allra vanligaste typerna av nedsatt sexuell förmåga. Alla män har förmodligen drabbats av tillståndet någon gång i sitt liv.

Bara för att man drabbas av tidig utlösning någon gång ibland behöver det inte vara ett problem, utan att tidig utlösning inträffar enstaka gånger är vanligt. Om mer än hälften av försöken till sex resulterar i tidig utlösning kan det dock vara en god idé att få hjälp med att behandla tillståndet. Vad är då en tidig utlösning? I en studie där 500 par från fem olika länder deltog fann man att den genomsnittliga tiden till utlösning under samlag var cirka fem minuter till fem och en halv minut. Det finns dock ingen definition av hur lång tid ett samlag bör vara, utan det är upp till varje par att avgöra om de är nöjda med den tid som deras sexuella aktiviteter varar.

Vad orsakar tidig utlösning?

I de flesta fallen av tidig utlösning finns det ingen uppenbar orsak. Med åldern och med sexuell erfarenhet lär sig män ofta att fördröja orgasmen. Tidig utlösning kan till exempel inträffa när man är med en ny partner. Det kan också inträffa i vissa sexuella situationer eller om det har gått en längre tid sedan den senaste ejakulationen. Psykologiska faktorer såsom oro, skuldkänslor och depression kan också ge upphov till tillståndet. I vissa fall kan det också ha att göra med medicinska orsaker såsom hormonella problem, skada eller biverkningar av vissa läkemedel.

Det är också möjligt, men mindre troligt, att den drabbade mannen har upplevt tidig utlösning ända sedan han blev sexuellt aktiv. Detta kan ha flera olika bakomliggande orsaker:

 • Betingning – det är möjligt att mannens tidiga sexuella upplevelser kan ha påverkat det framtida sexuella beteendet. Det kan till exempel röra sig om en tonåring som betingar sig själv att få utlösning snabbt för att förhindra att han blir upptäckt med att onanera, vilket skapa en vana som senare är svår att bryta.
 • Biologiska orsaker kan göra att vissa män upplever extra känslighet i penis.
 • En strikt uppfostran och tro kring sex.

Vilka är symptomen på tidig utlösning?

Det främsta symptomet är att ejakulationen sker okontrollerat antingen före eller strax efter samlaget har inletts. Utlösningen sker innan personen önskar att den ska ske, med minimal sexuell stimulans. Tidig utlösning behöver dock inte bara vara kopplat till samlag utan kan ske under alla sexuella aktiviteter, inklusive onani. Det finns två olika typer av tidig utlösning:

 • Livslång (primär) prematur ejakulation, vilket innebär att den tidiga utlösningen förekommer hela tiden eller större delen av tiden från och med de tidigare sexuella mötena.
 • Förvärvad (sekundär) prematur ejakulation, vilket innebär att den tidiga utlösningen har utvecklats som en följd av tidigare sexuella erfarenheter där inga ejakulationsproblem har uppstått.

Hur diagnostiseras tidig utlösning?

Tillståndet diagnostiseras genom att en läkare diskuterar din medicinska och sexuella historik med dig. En grundlig undersökning görs och läkaren kan i vissa fall även vilja tala med din partner. Tidig utlösning kan orsakas av flera olika faktorer. Därför kan din läkare också behöva ta prover för att kunna ute sluta vissa medicinska tillstånd.

Hur behandlas tidig utlösning?

I många fall blir tillståndet bättre över tid, vilket i sådana fall gör att en behandling inte är nödvändig. Genom att använda dig av olika tekniker kan du försöka fördröja utlösningen. Vissa män får bättre kontroll över sin utlösning efter att ha skurit ner på sin alkohol- och/eller tobakskonsumtion.

Din läkare kan rekommendera dig och din partner att använda er av vissa tekniker för att fördröja ejakulationen. Det kan till exempel handla om att lära sig att identifiera och kontrollera de känslor som leder fram till utlösningen. Du kan också behöva lära dig att kommunicera med din partner för att minska stimulansen. Genom att använda en kondom kan penis känslighet minskas. Ni kan också testa en annan ställning (till exempel att du ligger på rygg) under samlaget. I vissa fall kan rådgivning krävas för att minska den oro som ofta hänger ihop med tillståndet.

Saker du själv kan göra för att fördröja utlösningen

Ibland kan det hjälpa att:

 • onanera under en timme eller två innan du har sex
 • använda en tjock kondom för att minska känsligheten i penis
 • ta ett djupt andetag för att tillfälligt stänga av utlösningsreflexen
 • ligga underst medan du har sex med din partner och låta partnern dra sig undan när du är nära utlösning
 • ta pauser under sex och fundera på någonting som du tycker är tråkigt

Parterapi och tekniker mot tidig utlösning

Om du befinner dig i ett långsiktigt förhållande kan det vara en god idé att genomgå parterapi. Terapeuten kommer då att:

 • Uppmuntra er att ta itu med eventuella problem i relationen, samt ge er råd om hur ni kan lösa dessa.
 • Visa er olika tekniker som kan hjälpa mannen att upphöra med sin vana att få för tidig utlösning. Två av de vanligaste teknikerna är “klämtekniken” och “start- och stopp”.

Klämtekniken går ut på att kvinnan masturberar mannen, men slutar innan han når den punkt då utlösningen sker och klämmer ollonet i mellan 10 till 20 sekunder Därefter släpper hon taget och väntar i ytterligare 30 sekunder innan hon fortsätter masturbera mannen. Denna process fortsätter sedan flera gånger innan utlösningen slutligen tillåts ske.

Start-och-topp-tekniken liknar klämtekniken, men kvinnan klämmer inte penis. När mannen känner sig mer bekväm med att fördröja sin ejakulation kan paret börja ha sex, och använder då start-och-stopp-tekniken vid behov.

Medicinsk behandling av prematur ejakulation

Ibland används antidepressiva läkemedel för att behandla prematur ejakulation. En anledning till att de används är att en av läkemedlens biverkningar är att orgasmen hämmas, vilket kan vara till hjälp vid tidig utlösning. Det finns också olika krämer, sprayer och andra medel som kan användas för att behandla tidig utlösning genom att minska penis känslighet. Dessa läkemedel appliceras på penis före sex. Vissa av dessa behandlingar kan även påverka mannens partner genom att minska känsligheten även för denne.

Behandling med Priligy (dapoxetin)

Priligy är en SSRI (serotoninåterupptagningshämmare) som har utvecklats för att behandla tidig utlösning. Detta läkemedel verkar mycket snabbare än andra serotoninåterupptagningshämmare och kan användas vid behov. Läkaren kommer generellt sett råda dig att ta läkemedlet mellan en och tre timmar före sex, men inte mer än en gång per dag. Efter fyra veckor eller sex doser kommer ditt svar på behandlingen att utvärderas. Därefter kommer ytterligare en utvärdering ske en gång i halvåret.

Priligy med dapoxetin är inte lämpligt för alla män som lider av prematur ejakulation. Det är till exempel inte lämpligt för män med hjärt-, lever- eller njurproblem. Det kan dessutom interagera med andra läkemedel såsom antidepressiva medel. Vanliga biverkningar av läkemedlet inkluderar:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Illamående