Vad är impotens?

Impotens brukar betecknas som en tillfällig oförmåga att upprätthålla en tillfredställande erektion för att kunna genomföra ett samlag eller sexuell aktivitet.

På den danska webbsidan Sundhedsguiden menar man att ordet “impotens” kan ha en negativ klang, då det betyder avmattning, vilket i och för sig kan vara precis så som män med potensproblem känner sig när de inte längre kan uppnå eller upprätthåll en erektion. Ett bättre ord skulle därför vara “sexuell impotens” eller erektionsproblem.

Även norska Helsenytt menar att det traditionella ordet “impotens”, som ursprungligen betydde kraftlös på latin, kanske inte är det bästa uttrycket i alla sammanhang. Detta just på grund av dess generalisering och negativa klang.

Man väljer därför i Norge att hellre använda ordet “erektil dysfunksjon”, vilket på svenska och danska är detsamma som erektil dysfunktion (ofta förkortat till ED). På engelska brukar man ofta använda samma förkortning, ED, för att beteckna “Erectile Dysfunction”. Ordet erectil eller erektion kommer från det latinska ordet “erectio” som betyder “att bli styv och resa sig” medan “dysfunktion” betyder “fel”. Helsenytt påpekar vidare att impotenta män, eller män med ED, oftast har kvar den sexuella lusten och möjlighet att få utlösning, trots att man kan ha problem med styvheten. Ett annat ord som man används i Skandinavien är erektionssvikt. Sviktande erektion med andra ord.

Oavsett vilket ord man använder så är tillfälliga eller bestående erektionsproblem något som kan behandlas i över 95 % av fallen.

Impotens vs erektil dysfunktion

Just den tillfälliga typen av potensproblem, impotens, brukar drabba nästan alla män någon gång under livet. En vanlig missuppfattning är att potensproblem bara drabbar äldre män, något som inte stämmer de facto.

Bland de vanligaste orsakerna för tillfällig impotens syns ofta på för mycket alkohol, stress eller nervositet. Vissa typer av droganvänding kan vara en annan bov som leder till potensproblem, något som vissa män säkert fått uppleva.

Långvariga potensproblem benämns ofta med det engelska lånordet “erectile dysfunction”, eller erektil dysfunktion som det heter på svenska. Man kan säga att den benämningär lite smalare i sin omfattning och tyder på mer långvariga eller återkommande besvär.

Ett annat lämpligt alternativt ord till impotens är erektionsstörning, vilket även den kan vara ett begrepp för potensproblem av tillfällig natur. På tyska och holländska använder man just denna benämning mer flitigt. I Nederländerna heter motsvarande ord “erectiestoornis” och i Tyskland “erektionsstörungen”, medan impotens heter impotentie respektive impotenz.

Tycker man inga av dess ord passar in – och samtidigt vill beteckna att något är av övergående natur, så är ju erektionssvikt ett bra ord.

Ett tidigare nämnt ord som används flitigt är erektionsproblem. Problem med erektionen ibland helt enkelt. Inga tidsangivelser om hur frekvent utan ett väldigt generellt begrepp som kan användas i alla sammanhang. Erektionsproblem kan bero på tillfälliga orsaker som för mycket alkohol, nervositet eller ångest, medan långvariga erektionsproblem oftast tycks bero på bakomliggande medicinska orsaker. Läs mer under rubriken orsaker till impotens i menyn.